Kontaktuppgifter


Här ser ni två bilder från katthemmet. Första bilden är i rummet där katterna får gå ut och hälsa på varandra. Den andra bilden är på en av våra boxar, alla boxar är snarlika med ungefär samma inredning. Alla boxar har, förutom matplats och toaletter, klöspelare, stolar, trasmattor och hyllor på olika höjd på väggarna. 


Kontaktuppgifter:
Föreståndaren: kansliet@hittakatten.com

Styrelsen: styrelsen@hittakatten.com

Valberedningen: valberedningen@hittakatten.com

Postadress:
Djurskyddsföreningen Hitta Katten

Gesällgatan 11, 745 39 Enköping

Org. nr: 817607 - 2075

Karta eniro:  Klicka här

Information om oss

 

Föreningen Hitta Katten startades formellt 2003 av Lars E Lundborg och Kerstin Boman.

Vi är anslutna till Svenska Djurskyddsföreningen och DjurHemsFörbundet.

 

Genom ett nätverk mellan veterinärer, myndigheter och allmänheten kan vi snabbt och seriöst: 

  •    omplacera hemlösa, upphittade katter 
  •   bedriva kampanjer i syfte att främja katters hälsa t.ex. kastrering, vaccinering, ID-märkning och försäkring
  •   erbjuda allmänheten att efterlysa bortsprungna/upphittade katter
     

Vi som sitter i styrelsen är:

Ordförande - Anki Ljung
Vice ordförande och Sekreterare - Anna-Carin Jansson 

Kassör - Maja Pagander

Ledamot - Monica Lagerquist

Ledamot - Emelie Rosendahl

Suppleant - Pia Fridolfsson
Suppleant - Annika Rutanen

Suppleant - Gisela Bokvist